Türkçe Öğretimi

     Öğrencilerimizin sözlü ve yazılı ifadelerinin güçlenmesi, disiplinler arası işbirliğinin yapılabilmesi ve öğrendiklerini farklı yerlerde kullanabilmeleri için önemlidir. Bu nedenle öncelikli olarak öğrencilerimizde dil bilinci yaratarak, dilimizin doğru, etkili ve güçlü bir şekilde kullanılmasını sağlamak; duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; okumayı, kişisel bir ihtiyaç haline getirerek düşünsel gelişimlerine yardımcı olmak; ulusal ve evrensel edebî metinler ışığında yerel ve evrensel kültürleri tanımasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Türkçe dersleri, öğrencilerimizi dilimizi bilinçli ve güvenle kullanmaya yöneltici, dinleme, anlama, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırıcı, estetik duygularını pekiştirici görevini sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.Milli değerlerin ve ulusal coşkuların da güçlendirilerek, bilimsel eleştiriler getirebilen; yaratıcı düşünmenin desteklenmesi konusunda Türkçe dersi payına düşeni gerçekleştirme çabası içerisindedir.

Öğretim tekniklerimiz küreselleşen yaşantımızda dünyaya geniş açıdan en iyi, en insancıl ve sağlıklı biçimde bakmaları konusunda düşündürücü çalışmalar yapmayı hedefler ve planlar. Türkçe dersi gerekli bilgilerin yanı sıra, anlatım ve beceri dersidir. Türk Dilinin inceliklerini kavratmanın yanı sıra düşünme ve doğru karar verebilme yetisini kazandırma konusunu ön plana alır. Güzel Konuşma ve Yazma konusunda, toplumuzda gereken iyi bir okur-yazar olmadaki ilgili adımları atmada, öğrencilere yol gösterici görevini üstlenir . Dilini özenli kullandırma süreci, tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde yürütülür.

Türkçe derslerinde, çoklu zeka envanterini destekleyici; öğrenciyi aktif tutan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır. Ünite sözcüklerinden parçalar yazma, paragraf tamamlama, resimden anladıklarıyla öykü oluşturma ve okuduğu metne başlık bulma çalışmaları ile öğrencinin yaratıcı düşüncesinin geliştirilmesi hedeflenir.Okunan metinlerde Sen olsaydın? çalışması yapılarak öğrencinin empati kurması sağlanır.Yine farklı türdeki çalışmalar ile bir parçadaki yer, zaman, olaylar, kişiler ve nedenler incelenir. Çalışmalarımızda tartışma, beyin fırtınası, düz anlatım, buluş, soru-cevap, drama,gösterip yaptırma,görsel sunum teknikleri, kullanılarak dersimizin farklı zeka türlerine cevap vermesi amaçlanır.

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı en etkin şekilde ifade etme yeteneklerinin gelişmesi amacıyla gerek okulda gerekse ildeki tüm kompozisyon, şiir yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.Sözlü anlatıma yönelik münazara,panel,açıkoturum gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bütün bu davranışlar ışığında, ana dilini etkin bir şekilde kullanabilen, düzenli kitap okuma alışkanlığını edinmiş, yorumlama gücüne sahip, kendini iyi ifade edebilen, sosyal çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, hayata ve kendine objektif bakabilen öğrenciler yetiştirilmektir.

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36

Sosyal Medya

Sosyal medyadayız. Bizi takip edin.

FacebookTwitterYouTubeInstagramVimeoRss

QR-Kodu

QR-Code dieser Seite

YÖNETİCİ GİRİŞİ