11 Aralık 2018 0 yorum

Atık malzemeler ile okulumuzda eğitim öğretimi zenginleştirecek çalışmalardan biri olan su roketi yapımı gerçekleştirildi. Çöpe attığımız pet şişelerden yapılan roketlerin yakıtı olarak şişe hacminin ⅓ veya ½ oranında su kullanılıp, su basıncın etkisiyle aşağıya doğru itilerek, roketin de aynı büyüklükte olması koşuluyla zıt yönlü bir kuvvetle yukarı doğru itilmesiyle yapılan su roketleri sayesinde öğrenciler, derste teorik olarak gördükleri bilgileri uygulama imkânı bulmuş oldu.

We made water rocket which is one of the works that will enrich the education in our school with waste materials. We had the opportunity to apply the information that they learned theoretically in the lesson with the rockets made from the pet bottles

11 Aralık 2018 0 yorum

6. sınıf öğrencilerimiz, Fen Bilgisi Uygulama derslerinin "Dolaşım Sistemi" konusunun içinde yer alan "Tansiyon ve Nabız" kavramlarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldular. Kalbin atışının atardamarlarda hissedilmesi olayına nabız, kan basıncı olarak bilinen kavrama ise tansiyon denmektedir. Tüm bu teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenen öğrencilerimiz kalıcı bilgi edinme tekniği sayesinde tansiyon aletiyle tansiyon ölçmeyi ve kavramları öğrenmiş oldular.

Grade 6 students had the opportunity to learn the concepts of Blood Pressure and Pulse, which are included in the Circulatory System of Science Lesson. Heart beat felt in the arteries is called pulse. Our students, who have learned all these theoretical information in practice, have learned the methods of blood pressure measurement and concepts by means of the technique of obtaining permanent information

07 Aralık 2018 0 yorum

6. sınıf ve 7.sınıf öğrencilerimiz sistemleri ve hücre bölünmelerini somut olarak öğrenirken organların yerini ve mitoz- mayoz bölünmelerini model üzerinde  gösterdiler. Kazanıma  uygun olarak hazırladıkları sistem modellerini sergileyen öğrencilerimizin, hazırladığı iskelet sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi gibi modeller, okulumuz öğrencileri tarafından beğeni ile izlendi. Emeği geçen Fen Bilimleri Zümre öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederiz.

Our 6th and 7th grade students demonstrated the systems and cell divisions as well as the location of the organs and mitosis and meiosis divisions. Our students, who exhibited the system models according to the objectives, were followed with appreciation with the works of the skeletal system, digestive system, excretory system, models such as the respiratory system. We would like to thank the teachers of the Science Department and our students.

06 Aralık 2018 0 yorum

8. Sınıf öğrencilerine, Ortaokul Rehberlik Birimi tarafından, “Sınav Taktikleri ve Kaygı” konulu rehberlik sunumu yapılarak, öğrencilerin sınav başarılarını daha da yükseltmeleri adına yönlendirme çalışması yapılmıştır.

Grade 8 students were given a presentation about “Exam Tactics and Anxiety” by the Middle School Guidance Unit, and guidance was carried out in order to increase our students' performance

Sayfa 1 / 29

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36