Okul Kuralları

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ

OKUL KURALLARI

Bölüm: I

LİSEMİZDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemesi ve

uygulanması, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmaları beklenmektedir.

GENEL KURALLAR:

1. Okula zamanında gelinir.

2. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.

3. Tuvaletler temiz tutulur.

4. Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.

5. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.

6. Okul ve çevresi temiz tutulur, doğa korunur.

7. Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı

çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna ayrıştırarak atmakla yükümlüdür.

8. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette

bulunamazlar, kavga etmezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap

ederler.

9. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü

kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

10. Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi sınıfı için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak,

sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek

zorundadır.

11. Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle

yükümlüdürler.

12. Öğrenciler kütüphanede, çoklu ortam odasında, fen laboratuarlarında, bilgisayar odasında,

spor salonunda, müzik ve resim odasında vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim

ortamların da, bulundukları yerin özel kuralları ile temizlik kurallarına uyarlar.

13. Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar.

14. Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

15. Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.

16. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

17. Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar.

18. Öğrenciler okul içinde cep telefonu belirlenen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.Sınıf içinde telefonu kapatmak yada sessiz moduna almak zorundadır.Uyarı dikkate alınmadığı taktirde ödül ve ceza yönetmeliği uygulanır.

19. Öğrenci ders günü sonunda derslikte kitap, defter veya çanta gibi eşyasını bırakamaz.

Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.

20. Okul içerisinde sakız çiğnenmez.

21. Bayrak Törenleri:

a) Çalışma haftası Pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü Bayrak Töreni ile biter.

Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır.

b) Törenler Pazartesi ve Cuma günleri hava koşullarına bağlı olarak okul bahçesinde ya da okul içinde yapılır.

c) Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır.

d) Bayrak törenlerine öğrencilerimiz tören kıyafeti ile katılmak zorundadır.

e) Konferans salonunda yapılan tüm etkinliklerde salona yiyecek ve içecekle girilmez.

f) Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul

müdürünün onayını alarak yaparlar.

g) Duyurular, herhangi bir aciliyet söz konusu değilse, pazartesi sabahı Bayrak Törenlerinde

yapılır.

h) Duyurular içeriklerine göre Türkçe ve /veya İngilizce olarak yapılır.

i) Duyuru yapacak öğrenci kıyafetine özen gösterir. Duyuru yaparken sahneye oturmaz,

yaslanmaz.

Madde 1’e uymayan öğrenciler için “Devamsızlık ve Geç Kalma” bölümünde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Madde 6 ve 7’ye uymayan öğrencilere kirlettikleri alanın temizlik ve düzeni nöbetçi

öğretmen/nöbetçi müdür yardımcısı/durumu tespit eden öğretmen/çalışan tarafından sağlatılır.

Madde 8’e uymayan hallerde;

**Durumu gören kişi olayı kontrol altına aldıktan sonra ilgili müdür yardımcısına yazılı

olarak bildirir. Müdür yardımcısı olayın koşul ve içeriğine göre, öğrencinin önceki

davranışlarını da değerlendirerek, öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır ya da

“alıkoyma” yaptırımı uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Elektronik

ortamda gönderilen bu yazılı bildirinin bir örneği okul müdürlüğüne de gönderilir. Yazılı ve

sözlü uyarılar ile “alıkoyma”, “olumsuz davranışların giderilmesi çalışması”

ile ilgili sonuç, öğrenciler için müdür yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir,

olay durumun niteliğine göre müdür yardımcısı tarafından okul müdürlüğüne de rapor

edilebilir.

**Davranışların tekrarı durumunda öğrenci, Onur, Okul Müdürü /Müdür Yardımcısı/PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya

Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene müdür yardımcısı tarafından

konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ile ilgili kurul tarafından ilgili öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür yardımcısına,

PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Madde 9-10-14 ve 22’ye uymayan öğrenciler ilgili müdür yardımcısına sözlü/yazılı olarak rapor

edilir. Müdür yardımcısı durumu inceler ve öğrenciyi yazılı/sözlü olarak uyarır ya da

“alıkoyma” yaptırımı uygulanır. Sonucu, durumu rapor eden kişiye yazılı olarak bildirir. Durumun içeriğine göre

okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor verir. Okul müdürlüğüne rapor edilen durum, ilgili

okulların Ödül ve Disiplin yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Madde 11’e uymayan öğrencilerin verdikleri zararı karşılaması okul yönetimi tarafından

sağlanır.

** Durum yazılı/sözlü olarak müdür yardımsına bildirilir. Müdür yardımcısı durumu ve

koşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır

ya da “alıkoyma” yaptırımı /“olumsuz davranışların giderilmesi” çalışması

uygular ve sonucu ile ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü

uyarılar ile “alıkoyma” / “olumsuz davranışların giderilmesi” çalışması, öğrenciler için müdür

yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

**Davranışların tekrarı durumunda müdür yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne

rapor eder.

Sonuç ile ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür yardımcısına, PDR

uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

3

Madde 12-13-15’e uymayan öğrenciler için “Fen, bilgisayar, müzik, resim, spor, konferans

kütüphane, yemekhane ve servis kurallarının yazılı olan bölümlerindeki yaptırımlar uygulanır.

Madde 16’ya uymayan öğrenciler ilgili müdür yardımcısına hemen sözlü / yazılı olarak

bildirilir. Müdür yardımcısı aracın anahtarını öğrenciden alır ve veliye teslim eder. Veli ile

işbirliği içinde davranışın tekrarını engeller.

Madde 17’ye uymayan öğrenciler için “Kıyafet Kurallarında” belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Madde 18’e uymayan öğrenciler için “Sınav Kurallarında” belirtilen yaptırımlar uygulanır.

DERSLİK KURALLARI

Öğrenciler,

1. Ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini

beklerler.

2. Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.

3. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan

yerlerinden kalkmazlar.

4. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler.

5. Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar.

6. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri

izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar vermezler.

7. Derslerde ipod-walkman vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar.

8. Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

9. Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.

10. Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar.

11. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda

bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler.

12. Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.

13. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin

tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.

14. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve

sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür yardımcıları tarafından yapılır.

Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit

edilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir.

**Derslik kurallarına uymayan öğrenciler, durumu tespit eden öğretmen tarafından uyarılırlar,

öğrenci davranışını sürdürdüğü takdirde davranışı öğretmen tarafından yazılı olarak (elektronik

ortamda olması tercih edilir) ilgili müdür’e bildirilir. Müdür, öğrenciyi

önceki davranışlarını da değerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı  uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç, öğrenciler için müdür yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda müdür yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor

eder.

** Öğrenci , Okul Müdürü /Müdür  Yardımcısı/PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene müdür yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR

uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

SINAV KURALLARI

Lisede ders yılı süresince her yarıyılda üç sınav dönemi vardır.

 Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar Bölüm/ Zümre Başkanları ve Müdür

Yardımcıları tarafından belirlenir. Sınav Takvimi dönemlik olarak sınıflarda, sınıfların bulunduğu idari

panolarda ve web sayfasında ilan edilir.

1. Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. Sınavda

gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini

değiştirebilir.

2. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve

bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar

istenmez veya ortak kullanılmaz.

3. Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de

uygulayabilir.

4. Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez.

5. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla, bu

konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu

açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez.

6. Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının

kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.

7. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve

istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal

edilir.

8. Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini

bozamaz.

9. Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav

odasından uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin önünde duramaz veya herhangi bir

nedenle tekrar içeriye giremez.

10. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.

11. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün,

saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.

12. Öğrenciler akademik dürüstlük ilkelerine uymak zorundadırlar.

Yukarıda kural olarak belirtilen davranışlara uymayan öğrenciler gözetmen tarafından sözlü olarak uyarılır. Davranışın tekrarı durumunda, sınavın düzenini bozmayacak şekilde

sınav gözetmeni durumu ilgili Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı olaya hemen müdahale

eder ve sınavın sağlıklı bir şekilde bitmesini sağlar. Sınavdan sonra öğrenciyi önceki davranışlarını da

değerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı uygular, sonucu gözetmen öğretmene ve ders öğretmenine yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / çalışması ile ilgili sonuç öğrenciler için Müdür Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor

eder. Öğrenci, Okul Müdürü / MüdürYardımcısı / PDR Uzmanıından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf Öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR

uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Akademik Dürüstlük ilkesine (kopya çekmek)uymayan öğrenciler gözetmen öğretmen öğrencinin kâğıdını alır, sınav sonrası durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir, bu rapora öğrencinin sınav kâğıdını ve varsa kullandığı malzemeyi ekler. Bu durumdaki öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilir. O sınava ait

notu Lise yönetmeliği gereği -0-sıfır olur.Sonuç Disiplin Kurulu /Davranış Değerlendirme Kurulu tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

KIYAFET KURALLARI

Öğrenciler okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.

1. Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takamazlar.

2. Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.

3. Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.

4. Okulda sadece beden eğitimi derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir.

Öğrenciler beden eğitimi derslerine okul spor kıyafeti ile katılırlar.

5. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti soyunma

odalarında çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir.

Bu kurallara uymayan öğrencilere  “Kıyafet Kuralarında” yazan yaptırımlar uygulanır

GÜVENLİK VE İDARİ KURALLAR

1. Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar.

2. Okul saatlerinde, velinin dilekçesi ile öğrenci okuldan ayrılabilir.

3. Öğrenciler okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.

4. Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, taşınabilir bellek vb. araçlar getiremezler.

5. Rahatsızlığı nedeni ile sağlık kuruluşuna gitmek isteyen öğrenci, sırasıyla:

a) Öğretmeninden izin alır. Öğretmen Okul müdürüne bilgi vererek izin işlemini onaylatır.

6. Öğrencinin Rehberlik Servisi ve Üniversite Danışmanlıklarına gidebilmesi için

sırasıyla:

a) Gideceği birimden randevu kâğıdı alır.

b) Randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek izin ister.

c) İzin alınması sonrasında, ilgili Müdür Yardımcısına da bilgi verir.

7. Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her bülteni ve

duyuruyu velilerine ulaştırmakla yükümlüdür.

3. maddede belirtilen maddeler getirildiği durumda olay okul müdürlüğüne rapor edilir. Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR uzmanından  Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden kişiye Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye

yazılı olarak bildirilir.

OKULDAN ERKEN AYRILMA

1. Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde,

öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı yada müdür tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve

durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla

gönderilir.

2. Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi

varsa, telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte

yapılır.

3. Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve

öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder. İstek Müdür Yardımcısı

tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüsha

halinde “İzin Kağıdı” verilir. İlgili müdür yardımcısı tarafından, öğrencinin okuldan çıkışına izin

verilmediği durumlarda, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir,

4. Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.

5. Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis şirketine

bildirir.

FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ LABORATUVARI KURALLARI

1. Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.

2. Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.

3. Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.

4. Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.

5. Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.

6. Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.

7. Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır.

8. Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasına

dikkat edilir.

9. Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.

10. Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.

11. Bütün ilk yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).

12. Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine

dökülür.

13. Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde

yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.

14. Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.

15. Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere laboratuvarda bulunan tüm malzemeleri ve

kullanılacak aletleri tanıtmak ve yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatmak üzere bir ders saati

ayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

14. maddede belirtilen davranışı yapan öğrenciler ders öğretmeni tarafından tespit edilir ve isimleri

ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir, öğrencinin masayı temizlemesi sağlanır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor

eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

BİLGİSAYAR  LABORATUVARI KURALLARI

Bilgisayar laboratuvarları Bilişim Teknolojileri Zümresi bilgisi dahilinde kullanılır.

1. Öğrenciler, laboratuvarlarda sadece öğretmen gözetiminde çalışabilirler. Düzenli

olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için öğretmen tarafından oturma planları

hazırlanır ve öğrenciler bu plana uygun şekilde otururlar

2. Öğrenciler, laboratuvarlardaki bilgisayarları kendi oturumlarıyla açmakla ve işleri bittiğinde

oturumlarını kapatmakla sorumludurlar.

3. Öğrenciler, laboratuvarda, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir dosya,

program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler.

4. Laboratuvarlardaki her türlü malzemenin korunmasından laboratuvarı kullanan öğretmen ve

öğrenci sorumludur.

5. Öğrenciler laboratuvarlarda, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene danışmadan

değiştiremezler.

6. Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.

7. Öğrenciler, laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız edemezler, sessiz

ve düzenli çalışırlar.

8. Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.

9. Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede

bulunmadan öğretmene haber verirler.

10. Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamazlar.

11. Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamazlar.

12. Laboratuvarlarda aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak,

başkalarına ait dosya yada klasörlere müdahalede bulunamazlar.

13. Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde öğrenciler

bilgisayarları düzgün bir şekilde kapatır ve masaları düzenli bırakırlar.

14. Bilgisayara zarar verecek flash disc ve CD-ROM kullanılmaz.

15. Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.

16. Bilgisayar birimlerine ıslak elle dokunulmaz.

17. Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.

18. Kullanıcılar TED Malatya Koleji Özel Anadolu Lisesi Bilgisayar Ağı Ve İnternet Kullanımı Yönergesi’ne uygun olarak bilgisayarları kullanabilirler. Sisteme bir başkasının kullanıcı adı ile girilemez.

19. Şifreler gizli tutulur.

20. Şifre ve kullanıcı adı ile yapılan işlemlerden kullanıcının kendisi sorumludur.

21. Başkalarının sistem giriş kaydı ile oynanamaz, şifreleri değiştirilemez.

22. Bilgisayar Laboratuvarlarındaki bilgisayarlarda oyun oynanamaz.

23. Program dosyaları indirilemez.

24. Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.

25. Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz.

26. Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz.

27. Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar verilmez.

28. Ders bitiminde öğrenciler oturumlarını kapatarak laboratuvardan ayrılırlar. “Server”ın içine

okul çalışmaları kaydedilebilir. İzin verilmedikçe program dosyaları kaydedilemez. Grafik

ve/veya resimli dosyalar ancak okul ödevleri için kullanılabilir.

29. Sistem yöneticisinin dosyaları düzenleme ve gerektiğinde uygunsuz olanları silme hakkı

vardır.

30. Bilgisayar ağı öğrencilerin okul çalışmalarını yürütmeleri, araştırma yapmaları ve diğer

kişilerle iletişim kurmaları için oluşturulmuştur, başka amaç için kullanılamaz.

31. Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar.

32. Sistem yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve öğrenciler

tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol ederler.

33. Okul “server” larında kullanılan dosyalar özel değildir. Sistem teknisyenleri ve yöneticileri

gerektiğinde öğrenci dosyalarına bakabilirler.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere bilişim teknolojileri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi vermek

üzere bir ders saati ayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci  Onur,  Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye

yazılı olarak bildirilir.

MÜZİK DERSLİKLERİ KURALLARI

1- Müzik odasına Müzik öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.

2- Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.

3- Müzik odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.

4- Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce Müzik Bölümüne teslim edilir, son

ders saatinden sonra alınır.

5- Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere derslik kullanımı hakkında ve derslikteki malzemeleri tanıtmak

üzere bir ders saati ayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Sonuç, ilgili Kurul tarafından yazılı olarak ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDRuzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

GÖRSEL SANATLAR DERSLİKLERİ KURALLARI

1. Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.

2. Araç-gereçleri ve okul eşyalarını dikkatli kullanır.

3. Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.

4. Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.

5. Atölyelerdeki malzemeleri izinsiz kullanmaz.

6. Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere derslik kullanımı hakkında ve derslikteki malzemeleri tanıtmak

üzere bir ders saati ayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından yazılı olarak ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR

uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

SPOR SALONLARI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ KURALLARI

1. Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer.

2. Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve

tesislerin dışına çıkarılmaz.

3. Spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.

4. Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafeti ve etkinliğe uygun

ayakkabı ile katılır.

5. Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.

6. Okul takımına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında bir

sakınca olmadığını gösteren bir sağlık raporu alması gereklidir. Genel olarak tüm velilerin spor

etkinliklerine katılacak olan öğrencileri sağlık kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere derslik, spor salonu ve spor alanı kullanımı ve malzemeleri

tanıtmak üzere bir ders saati ayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye

yazılı olarak bildirilir.

KONFERANS SALONU KURALLARI

1. Öğrenciler Konferans Salonuna öğretmenleri ile birlikte giderler.

2. Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.

3. Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.

4. Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.

Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları tarafından Konferans Salonu kullanımı

hakkında bilgi verilir. Kurallara uymayan, tören/program akışını bozan öğrenciler en yakınlarında bulunan

öğretmen/yönetici tarafından uyarılırlar. Davranışın devamı durumunda öğrenci tören/programın akışını

bozmayacak şekilde sessizce dışarıya çıkarılır. Durumu tespit eden öğretmen/yönetici/görevli konuyu sözlü/ yazılı

olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı durumu ve koşullarını, öğrencinin önceki

davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma”uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronikortamda) bildirir.

Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma”/ ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç öğrenciler için Müdür

Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci  Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmeneMüdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından yazılı olarak ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR

uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

KÜTÜPHANE KURALLARI

1. Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler.

2. Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe

yararlanabilirler.

3. Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.

4. Kütüphanelere okul çantasıyla girilmez.

5. Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphaneci

yerleştirir.

6. Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.

7. Kütüphanelerde sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

8. Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır.

9. Öğrencilerin, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları

rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girmeleri gereklidir.

10. Ödünç verme kuralları

a) Okul Kütüphanesi’nde her öğrenciye 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir. Yayınların

kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1

kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.

b) Okul Kütüphanesi’nde her öğrenciye 2 hafta süreyle 5 yayın ödünç verilir. Yayınların

kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci, kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak

üzere 1 hafta uzatabilir.

c) Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre

uzatımı yapılmayabilir.

d) Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle

yükümlüdürler.

e) Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili

kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal

için yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır.

f) Her yıl mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne

almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür.

Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili Müdür Yardımcısına yayını teslim etmeyen

öğrencileri yazılı olarak bildirir.

11. Ödünç verilmeyen yayınlar

a) Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve

diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır,

kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir.

b) Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç

duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır.

c) Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.

12. İnternet kullanımı

Kütüphanelerin içindeki bilgisayarlar öğrenciler için kullanıma sunulmuştur. Bu

bilgisayarlarda öğrenciler interneti araştırma amaçlı kullanabilirler. Bu bilgisayarlarda oyun

oynanamaz, i-pod bağlanmaz, müzik ve benzer yayınlar dinlenemez ve chat yapılamaz. Bu

konuda “Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi”ne uyulur.

Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul Kütüphane Sorumluları tarafından Kütüphane

kullanımı hakkında bilgi verilir. Kurallara uymayan öğrenciler Kütüphane Sorumlusu tarafından

uyarılırlar. Davranışın devamı durumunda kütüphane ortamını bozmayacak şekilde sessizce dışarıya

çıkarılır. Durumu tespit eden öğretmen/Kütüphane Sorumlusu konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür

Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı durumu ve koşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını

değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak(elektronik ortamda) bildirir.

Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç öğrenciler için

Müdür Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor

eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına

ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Ödünç verilen materyallerin kaybedilmesi, yıpratılması, geri verilmemesi durumlarında Madde 10 e/f

deki yaptırımlar uygulanır.

ELEKTRONİK ALETLER KULLANIM KURALLARI

1. Derslik içi elektronik aletlerin kullanımı ders öğretmeni tarafından yönlendirilir.

2. Öğrenciler, ders öğretmeninin bilgisi dışında derslikteki elektronik aletleri eğitim amacı

dışında kullanamazlar.

3. Öğrenciler gerektiğinde okuldaki tüm telefonları ilgili müdür yardımcıları izni dâhilinde

kullanabilirler. Ancak yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb elektronik aletler

getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar Müdür Yardımcısının bilgisi ve izni dışında

kullanabilirler, dolaplarında bu aletleri kapalı olarak muhafaza ederler.

4. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili

Müdür Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür Yardımcısı,

kendisine teslim edilen bu aletleri, kendi belirlediği zamanda, öğrenci velisine teslim eder.

5. Okula getirilen bu aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda okulun

herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri tarafından

elektronik aletler kullanımı hakkında bilgi verilir. Kurallara uymayan öğrenciler durumu tespit eden

öğretmen tarafından uyarılırlar. Uyarıyı dikkate almayan öğrenciler için Madde 4 uygulanır. Durumu

tespit eden öğretmen konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirir.

Sınıflardaki elektronik aletlere zarar veren öğrencilerin verdikleri zararı karşılaması okul müdürlüğü

tarafından sağlanır. Durum yazılı/sözlü olarak Müdür Yardımcısına bildirilir. Müdür Yardımcısı

durumu ve koşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak

uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç öğrenciler için

Müdür Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor

eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü / MüdürYardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına

ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Bu aletlerin amacı dışında kullanılması halinde, durum okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir.

Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı ile değerlendirir.

Rapor, Onur, Okul Müdürü / MüdürYardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu raporeden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR

uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

ÖĞRENCİ DOLAPLARININ KULLANIM KURALLARI

1. Her öğretim yılı başında koridorlardaki bireysel dolapların dağılımı, lisedeki öğrencilerin Müdür Yardımcıları tarafından yapılır.

2. Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Bu dolapları okul ile

ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanırlar.

3. Bireysel dolaplara okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz.

4. Öğrenciler kullanacakları dolapların asma kilitlerini ve anahtarlarını kendileri temin ederler.

Kilit ve anahtarların kaybolma durumunda sorumluluk öğrencilere aittir.

5. Öğrenciler dolaplarını kilitli tutmakla yükümlüdürler. Açık dolapların güvenliğinden okul

yönetimi sorumlu değildir.

6. Öğrenci kendisine tahsis edilmemiş ve kilitsiz olan dolaplara eşyasını koyamaz. Bu tür

dolaplarda bulunan eşyalar okul yönetimi tarafından alınır.

7. Dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur.

8. Okul yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir ve gerektiğinde dolabı

öğrenciden geri alabilir.

Usule uygun olmayan şekilde kullanımda Madde 6 ve 8 uygulanır.

OKULA GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYA VE MADDELER

Aşağıda belirtilenler, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır.

1- Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku

bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,

2- Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,

3- Maddi değeri yüksek olan eşyalar,

4- Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.

Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri tarafından

konu hakkında bilgi verilir. Bu eşya ve maddelerin (Madde 3 hariç-bu malzemelerin kaybolması

durumunda sorumluluk öğrenciye aittir) okula getirilmesi halinde, durum okul müdürlüğüne yazılı

olarak rapor edilir. Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı ile değerlendirir.

Rapor, , Disiplin Kuruluna sevk edilir vedurumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Lise yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uygulanır.

Sonuç Kurul tarafından ilgili öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür yardımcısına, PDR uzmanına ve

veliye yazılı olarak bildirilir.

YEMEKHANE KURALLARI

1. Öğrenciler;

a) Kendilerine ayrılmış masalarda yemek yerler.

b) Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar.

c) Yemek alırken, yemek kartlarını kullanırlar. (Yemek kartı ve yemek fişi olmayan

öğrenci yemekhaneye giremez)

d) Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.

e) Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.

f) Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.

g) Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.

h) Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar, katlı servis arabalarına

yerleştirirler.

i) Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.

j) Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.

2. Okul kantinlerinin kullanımı,

a) Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı

sağlar.

b) Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.

c) Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.

d) Alışveriş yaparken, kantin kartlarını kullanır.

e) Kantinde yüksek sesle konuşmaz.

f) Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.

g) Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.

h) Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.

Madde 1-h’ye uymayan öğrenciler Nöbetçi öğretmen/Müdür Yardımcısı tarafından tespit edilir ve

masaya gelip tepsisini alması sağlanır.

Madde 2-h’ye uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen/Nöbetçi Müdür Yardımcısı durumu yazılı

olarak ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder. İlgili Müdür Yardımcısı öğrenciyi sözlü/yazılı olarak

uyarır. Önceki davranışlarına göre “alıkoyma” uygulayabilir. Sonuç ilgili öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından yazılı olarak bildirir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor

eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü /Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına

ve veliye yazılı olarak bildirilir.

SERVİS KURALLARI

Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında okul

kurallarına göre davranmaları beklenir. Servis araçlarında uyulması gereken kurallar,

1. Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada

hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer

öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin

evden okula ya da okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.

2. Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu

indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı

okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.

3. Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine izin

verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısına gönderir. İstekleri uygun görülürse servis

firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.

4. Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla

okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.

5. Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler.

Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.

6. Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.

7. Sürücüler veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar

dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.

8. Öğrenciler;

a. Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek

zorundadır.

b. Yüksek sesle konuşmaz, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla

çevrelerini rahatsız edemez.

c. Pencere açamaz, servis içinde ayağa kalkamaz.

d. Araçlarda yiyip, içemez.

e. Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketler yapamaz.

f. Servis hostesinin talimatlarına uyar.

g. Servis hareket halinde iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini bağlar.

h. Küçüklerini korur ve yardımcı olur.

i. Arkadaşları ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar.

j. Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler ve davranışları, sürücü, hostes

ya da serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak, ilgili Müdür Yardımcısına

bildirilir. Bu öğrenciler,

 İlk kez bildirildiklerinde “sözlü uyarı/ yazılı uyarı ve veliyi bilgilendirme”

 İkinci kez bildirildiklerinde “İki gün servis hizmetinden yararlanamama”,

 Üçüncü kez bildirildiklerinde “Beş gün servis hizmetinden yararlanamama”,

 Dördüncü kez bildirildiklerinde “Servis hizmetinden süresiz yararlanamama”,

yaptırımları alırlar.

Madde 8’de belirtilen servis kurallarına uymayan öğrenciler için Madde 8-J’ de belirtilen

yaptırımlar uygulanır.

9. Okul sonrası etkinliklerde servis kullanımı

Yukarıdaki kurallara ilave olarak:

a) Öğrenciler, okul sonrasında sorumlu öğretmen gözetiminde çalışmalara kalacaklarsa,

velilerinin bu çalışmaya katılmalarına izin verdiğini gösteren yazılı belgeyi etkinlik sorumlu

öğretmenine teslim ederler. Sorumlu öğretmenler, izin belgesi getiren öğrenci isimlerini liste

halinde okul sekreterliğine bildirirler. Okul sekreterliği ilgili müdür yardımcılarını

bilgilendirir. Veli izin dilekçesi olmayan öğrenciler etkinliğe kalamaz ve servis kullanamazlar.

b) Sorumlu öğretmeni olmadan hiçbir öğrenci ya da öğrenci grubu, okul sonrası okulda

kalamaz ve etkinlik servislerini kullanamaz.

c) Etkinlik servis listesinde bulunan öğrenciler, veli izin kâğıdı olmadan başka bir servise veya

özel araca binemezler.

KAYIP VE BULUNAN EŞYALAR

Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili Müdür Yardımcısına teslim

edilir. Müdür Yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar. Kaybolan eşyanın sahibinin

bulunamaması halinde eşya “Kayıp Eşya Odası”na gönderilir. Kayıp Eşya Odası’ndaki eşyalar eğitim

dönemi sonuna kadar muhafaza edilir.

TATBİKATLAR

Okulda zaman zaman, acil bir durumda, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılacağını ve nasıl

davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma yerlerini ve buralarda neler yapılması ve

nasıl davranılması gerektiğini kavramak amaçları ile Bina Boşaltma ve Deprem Tatbikatları yapılır.

Tatbikatlara tüm öğrenci-öğretmen-çalışanlar ve o anda okulda bulunan tüm ziyaretçiler katılmak

zorundadır. Tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı hakkında öğrencilere

önceden bilgi verilir. Tüm öğrenciler, kendi can güvenlikleri açısından, her öğretim yılı başında

dersliklerde ve koridorlarda bulunan “Tahliye Talimatlarını” okumak, acil çıkış kapılarını ve toplanma

yerlerini öğrenmekle yükümlüdürler.

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Okul Aile Birliği, Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında

iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi

imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar

bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur. Birlik, kurulduğu okulun adını alır.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin doğal üyesidir. Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla

ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi halinde sona erer.

Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar

yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

Bölüm III

LİSE KURALLARI VE UYGULAMALARI

SINAVLAR

1- Her dönem tüm sınıflar düzeyinde ders saatlerine göre belirlenen sayıda “Ortak Sınavlar”

2- 9.10 ve 11.sınıflarda; Öğretim yılı başında bir “Hazır Bulunuşluk Sınavı” ve her dönemde bir

kez olmak üzere öğretim yılı süresince iki adet “Genel Değerlendirme Sınavı”

3- 12.sınıflarda “YGS ve LYS Deneme Sınavları” uygulanır.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları hakkında ayrıntılı bilgi için: Ortaöğretim Kurumları Sınıf

Geçme ve Sınav Yönetmeliği “<http://mevzuat.Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr/html/25664_0.html>”

Madde: 41–42–43.

SINIF GEÇME KURALLARI

Bir Derste Başarılı Olma

a) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için 2. Dönem notunun

en az 2 ‘’GEÇER’’ olması gerekir. Örneğin; birinci dönem notu 5, ikinci dönem notu 1 olan

öğrenci o dersten başarısız olur.

b) Birinci dönem notu 0 ‘’ETKİSİZ’’ ise ikinci dönem notunun en az 3 ‘’ORTA’’ olması gerekir.

Doğrudan Sınıf Geçme

a) Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler,

23

b) Hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda, Dil ve Anlatım dersi dışındaki derslerden başarısızlığı

bulunan öğrencilerden yılsonu başarı notu ortalaması 3.00 olanlar doğrudan sınıf geçerler.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

a) Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden, 9 uncu sınıfta en

fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir

üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi

bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya

dâhil edilmez.

b) Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

c) Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9’uncu sınıfa geçilmez.

Sınıf Tekrarı

a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yılsonu başarı notuyla sınıf

geçemeyenler,

b) Sorumlu olarak derslik geçemeyenler,

c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar, sınıf tekrar ederler.

Hazırlık Sınıfında Sınıf Geçme

a) Hazırlık sınıfında sınıf geçme birinci yabancı dil dersi (İngilizce) ile Türkçe dersindeki başarı

durumlarına göre tespit edilir.

b) Ders yılı sonunda bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve

sorumluluk sınavları sırasında sınavlara alınırlar. Bu sınavlardan en az ‘’GEÇER’’ alan

öğrenciler başarılı sayılır.

DEVAMSIZLIK VE GEÇ KALMA

Devamsızlık

Öğrencinin devamsızlığı

Özürsüz (raporsuz) 20 günü,

Özürlü (raporlu) 25 günü,

Toplam devamsızlık 45 günü aşamaz

Geç Kalma

a) Öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır bulunmakla

yükümlüdür.

b) Derse geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısı ofisine gider, “Derse Kabul Kâğıdı” alır ve

dersliğe gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına “Yoklama Fişinde”, ders

öğretmeni tarafından G (geç) yazılır ve bu kâğıt “Yoklama Fişine” iliştirilir.

c) Müdür yardımcısından Derse Kabul Kâğıdı alarak sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır ve

“yarım gün özürsüz devamsız” işlemi yapılır.

d) Özürsüz geç kalmanın tekrarı halinde şu yaptırımlar uygulanır.

 3 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısı sözlü uyarısı,

 5 defa özürsüz geç kalma, alıkoyma,

 6 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısı yazılı uyarısı,

 Devam eden geç kalma durumunda disiplin işlemi başlatılır.

Bu yaptırımların tümünde veli bilgilendirilir.

e) Özürlü geç kalma öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı, yurtiçi-yurtdışı

danışmanlıklar ve revirde bulunması nedeni ile geç kaldığı durumlardır. İlgili birimlerden

alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre müdür yardımcısının vereceği geç kâğıdı

ile sınıfa dönülür.

ALIKOYMA

Alıkoyma bir öğrenciye okul kurallarına uymaması (ders düzenini bozmak, okul kıyafet kurallarına

uymamak, ödev yapmamak, derse geç kalmayı alışkanlık haline getirmek, öğretmen talimatlarını

önemsememek, tekrarlanan yanlış davranışlarda bulunmak vb.) durumunda, bir idari yaptırım olarak her

öğretim yılı başında belirlenecek ve veliye yazılı olarak bildirilecek kurallar çerçevesinde uygulanan bir

yaptırımdır.

a) Bu yaptırıma kalan öğrenci, eve ulaşımını kendisi sağlar.

b) Alıkoyma esnasında, öğrenci, müdür yardımcısı tarafından verilen işleri tamamlar, ödev

yapmama nedeniyle kalmışsa yapmadığı ödevle birlikte verilen diğer ödevleri yapar veya

yaptığı hatayı açıklayan bir yazı hazırlar.

c) Üç kez çeşitli nedenlerle bu uygulamaya kalan öğrencilerin durumu, davranışlarının devamı

halinde okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

KIYAFET KURALLARI

1. Gömlek giyen erkek öğrenciler kravat takar ve gömlek pantolon içinde olur.

2. Giysiler temiz, ütülü ve ayakkabılar boyalı olmalıdır

3. Takı izni yoktur.

4. Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.

5. Kız öğrenciler uzun saçlarını arkadan toplarlar. Okulda boyalı saça, tırnak uzatılmasına ve

makyaja izin verilmez.

6. Perşembe günleri serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır.

7. Son sınıf öğrencileri, okul yönetimi tarafından belirlenip, duyurulan tarihten itibaren okul

renkleri dışında kazak, gömlek, t-shirt giyebilirler.

8. Resmi tören günlerinde erkek öğrenciler için kravat zorunludur. (Bu konudaki duyuru önceden

yapılır.)

9. Kıyafet Kurallarına uyulmadığı durumlarda,

a) Takılar ve uygun olmayan giyim eşyaları öğretmenler tarafından alındığında, ilgili müdür

yardımcısı ofisine öğrenci ismi verilerek teslim edilir. Müdür yardımcıları, bu eşyaları

dönem içinde sadece öğrenci velilerine ya da dönem sonlarında öğrencilere teslim ederler.

b) Uygulanmakta olan kıyafet kuralları dışına çıkan öğrenciler önce sözlü, ardından yazılı

olarak uyarılırlar ve durum velilerine bildirilir. Tüm bu uyarılara rağmen uymamaya

devam eden öğrencilerin durumu okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

TED Malatya Koleji Özel Anadolu Lisesinin temel felsefesine uygun olarak, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca yaratıcılık,

spor ve toplum hizmeti alanlarında dengeli ve disiplinli bir şekilde gelişmelerini, çevrelerine karşı duyarlı

ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile kurum içi Sosyal Etkinlikler

Yönergesi doğrultusunda kulüp çalışmaları yapılır.

1. Lise son sınıf öğrencileri dışında tüm öğrenciler, öğretim yılı boyunca bir etkinliğe katılırlar.

Bu etkinliğe devam zorunluluğu vardır ve etkinliğe katılmamak derse girmemek ile aynı anlam

taşır. (Lise son sınıf öğrencileri isteğe bağlı olarak bir etkinliğe katılabilirler)

2. Her öğretim yılı başında, Öğretmenler Kurulunda o öğretim yılında açılacak Sosyal Etkinlikler

(kulüpler) belirlenir.

3. Okulun açıldığı ilk hafta etkinlik saatinde öğretmenler, öğrencilere sosyal etkinliklerin

(kulüplerin) tanıtımını yaparlar.

4. Tanıtım sonrası öğrenciler kendilerine verilen “Etkinlik Tercih Formları”nı doldurur ve derslik

öğretmenlerine teslim ederler. Derslik öğretmenleri bu formları ilgili müdür yardımcısı ile

Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne ulaştırır.

5. Öğrencilere yaptıkları tercihler doğrultusunda etkinliklerin dağıtımı Sosyal Etkinlikler

Koordinatörü tarafından yapılır.

6. Etkinlikler okulun açıldığını takip eden ikinci hafta etkinlik saatinde başlar, haftada iki ders

saati şeklinde yapılır.

7. İlk etkinlik saatini takip eden hafta içinde öğrencilerin etkinliklerini değiştirme hakları vardır

ve bu değişiklik, doldurulacak olan ikinci formla yapılabilir.

8. Öğrenciler seçmiş oldukları etkinliği eğitim yılı sonuna kadar devam ettirmek zorundadırlar.

9. Kendilerine ayrılan sürenin dışında daha fazla zamana ihtiyaç duyulan etkinlikler için (tiyatro,

dans, spor takımları, vb.) Sosyal Etkinlikler Koordinatörü ve ilgili müdür yardımcılarının

bilgisi dâhilinde, ders saatleri dışında çalışmalar yapılabilir.

10. Etkinlik saati başında, etkinlik öğretmenleri yoklama alırlar ve etkinlik saatinin ilk 5

dakikasında alınan bu yoklamayı bir öğrenci ile okul sekreterliğine ulaştırırlar. Sekreterlik bu

yoklamaları müdür yardımcılarına ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne iletir. Müdür

yardımcıları bu yoklamaları günlük yoklama ile birleştirirler. Sosyal Etkinlikler Koordinatörü

de yılsonunda öğrencilerin aldığı etkinlik kredilerini belirlemek üzere yoklamaların işlenmesi

ve takibini ayrıca yürütür.

11. Öğretim Yılı sonunda etkinliklerin ürünleri sergilenir.

12. Öğretim Yılı sonuna kadar süren bu program süresince, öğrencilerin etkinliklerdeki başarıları,

kendileri ve etkinlik danışman öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme

etkinliğe devamları ile birleştirilerek yıl sonu etkinlik karnesinde gösterilir.

SİSTEM TANITIM TOPLANTILARI

Her öğretim yılı başında her seviye grubu velileri için o yıl yapılacaklar, uygulanacak olan eğitim-öğretim

programları, üniversite hazırlık çalışmaları vb. konularda bilgilendirme toplantısı okul müdürü, ilgili

müdür yardımcısı, PDR uzmanı, Üniversite Hazırlık Koordinatörü ve Ölçme Değerlendirme Bölüm

Başkanının katılımı ile yapılır. Toplantı tarihi Çalışma Takviminde ve okul web sayfasında görülebilir.

Toplantı öncesi ayrıca veli davet mektubu ve hatırlatma SMS’leri velilere gönderilir.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Öğrenci Birliği öğrencilere kendi okul yaşamları üzerinde düşünmek fırsatı vermek, onların öneriler

yoluyla okul yönetiminin alacağı kararlarda pay sahibi olmalarına ve bu kararların uygulanmasında

yönetimle birlikte sorumluluk almalarına olanak sağlamak, okulda sosyal yaşamı düzenleyen kuralları

iyileştirilmek, demokratik ruhun kökleşmesi ve demokratik idare şeklinin korunmasını sağlamak, görev

alma ve katılım yoluyla yöneticilik deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak, yaratıcı ve paylaşımcı bir

ruhla ekip çalışmasına yönlenmelerini sağlamak ve Mezunlar Derneği gibi okulumuzla ilintili kulüp ve

derneklere alt yapı oluşturmak amaçları ile kurulmuştur.

Her öğrenci, okula kaydını yaptırdığı günden itibaren Öğrenci Birliği’nin doğal üyesidir ve bulunduğu

sınıfın temsilcisi tarafından Öğrenci Birliği’nde temsil edilir; mezun olana kadar da üyeliği sürer. Yönetim

Kurulu, 11. sınıf öğrencileri arasından seçilen Başkan, Başkan Yardımcıları, Etkinlik ve Spor

Koordinatörleri, Genel Sekreter, Lise Hazırlık 9. ve 10. sınıf Seviye Liderleri’nden oluşur ve 11. Sınıflar

Müdür Yardımcısı ile birlikte, var olan Öğrenci Birliği Tüzüğü çerçevesinde çalışır.

ZİYARET

Öğrenci yasal velisi dışında, öğrenci yakınlarının (arkadaş, akraba, öğrenci velayetine sahip olmayan annebaba,vb.) öğrencileri ziyareti yasaktır. Zorunlu durumlarda öğrenci yasal velisi ilgili müdür yardımcısına

yazılı bildirimde bulunur. Müdür yardımcısının onayı ve denetimi ile ziyaret gerçekleştirilir. Ziyaretçi okul

giriş kapısında kimliğini bırakıp, ziyaretçi kartı alarak okula girer.

Ders dışı etkinlik ve özel günlerde, (tiyatro gösterisi, diploma töreni, müzik – spor gösterileri, vb.) öğrenci

yakınları öğrenci yasal velisi sorumluluğunda, onlarla birlikte okula giriş yapabilirler.

KURULLAR VE YÖNETMELİKLER

Onur Genel Kurulu

MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin gereği, öğrencilerin okul yönetimine

katılmaları ve okul düzenine Yardımcı olmaları amacıyla, okulda her sınıfın bütün şubelerinden birer

öğrencinin, ders yılı başında, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilmesi ile

oluşturulan kuruldur. Bu kurul “Onur Kurulu”nu seçer.

Onur Kurulu

Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları

görüşmek, aldığı kararları ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürlüğüne sunan, Onur

Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunan

bir öğrenci kuruludur.

Başkan: Öğretim Yılı başında Öğretmenler Genel Kurulu tarafından seçilen bir öğretmen.

2. Başkan: Onur Genel Kurulunda seçilmiş son sınıf öğrencisi

Üyeler: Onur Genel Kurulunda her sınıf seviyesinde seçilmiş öğrenciler.

Akademik Dürüstlük Kurulu

“Öğrenenlerin Okulu” TED Malatya Koleji Özel Anadolu Lisesinde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin

ayrılmaz parçasıdır. Okulumuzda akademik dürüstlük ilkelerinin uygulanmasının, bireyin hem kendi

emeğine duyduğu saygının hem de diğer bireylerin emeğine duyduğu saygının bir gereği olduğuna

inanıyoruz. Bu bağlamda bilgili, alanına hâkim, dürüst, güvenilir bireylerin yetişmesi için akademik

dürüstlük ilkelerini eğitim öğretim hedefleri adına geleceğe yatırım aracı olarak görüyoruz.

Akademik Dürüstlük Kurulu; Öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranmalarını sağlamak

ve onları teşvik etmek amacıyla Okul Yönetimi, Kütüphane Birimi, Psikolojik Danışma Rehberlik

Bölümü, Öğrenci Birliği ve Kulüp Başkanları ile işbirliğine giderek gerekli tedbirleri alır. Okul

Müdürlüğünce iletilen durumları görüşür.

27

Okul Müdürlüğünce iletilen ve Akademik Dürüstlük Kurulunca incelenen durumlarla ilgili olarak, gerekli

görüldüğü takdirde kurul; ilgili öğretmenle ya da kişilerle de görüşerek; ödevin ya da projenin tekrarı,

mahrumiyet, Okul Disiplin Kuruluna sevk önerisi gibi yaptırımlardan birini uygulayabilir.

Akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranan ve bu konuda arkadaşlarına olumlu örnek teşkil eden

öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirilmek üzere Onur Kuruluna bildirir.

Başkan: Öğretim Yılının Öğrenci Birliğinden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Üyeler: Eğitim Öğretim Yılının Öğrenci Birliğinden sorumlu müdür yardımcısı, Kütüphane Öğretmeni,

PDR uzmanı, Onur Kurulu Başkanı ve Onur Kurulu Üyeleri ve Öğrenci Birliği Başkanından oluşur.

Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurul

Okul müdürünün havale ettiği okul kurallarına aykırı davranış ve durumları incelemek ve karara bağlamak

amacı ile okul bünyesinde oluşturulan bir kuruldur. Uyarma, mahrumiyet, alıkoyma gibi yaptırımlar

uygular. Görüşmeden çıkan sonuçlar yazılı ya da sözlü uyarı niteliğinde öğrencilere ve velilere yazılı

olarak duyurulur. Davranışın tekrarı durumunda, öğrenci Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

Üyeler: Okul müdürü ilgili müdür yardımcısı, ilgili PDR uzmanı, ilgili grubun Onur Kurulu Üyesi

(gerekli durumlarda)

Okul Ödül ve Disiplin Kurulu

Okulda düzen ve disiplini sağlamakla ilgili görüşmeler yapmak ve kararlar almak, disipline aykırı

davranışların nedenlerini incelemek ve bunları ortadan kaldırma yolları aramak, disiplin konusunda

incelemeler yapmak, gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak, okul

müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını incelemek ve karara bağlamak amacı ile oluşturulan bir

kuruldur. Kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, örgün eğitim

dışına çıkarma gibi yaptırımlar uygular.

Kurul,

Başkan: Okul müdürü tarafından atanan bir müdür yardımcısı,

Üyeler: Her Öğretim Yılı başında Öğretmenler Genel Kurulunca seçilecek iki öğretmen,

Onur Kurulu ikinci başkanı olan öğrenci ile Okul Aile Birliği’nin kendi üyeleri arasından seçeceği

bir öğrenci velisinden oluşur.

İşleyiş

Okul kurallarına aykırı bir olay meydana geldiğinde görgü tanığı olan kişi durumu yazılı olarak bir rapor

halinde okul müdürlüğüne bildirir. Okul müdürü; müdür yardımcısı ve PDR uzmanı ile yaptığı görüşme

sonucunda konuyu, olayın cinsi ve derecesine göre, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı ve PDR’den oluşan

kurula sevk eder veya Okul Ödül ve Disiplin kuruluna havale eder.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki yönetmeliğin özellikle 12. ve 14. ile 18. ve 19. maddelerinin tüm

öğrenciler ve velilerce titizlikle incelenmesinde yarar vardır.

<http://mevzuat.Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr/html/26408_0.html>

28__

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36

QR-Kodu

QR-Code dieser Seite